Dr.

KATARINA ANDJELKOV

Doktor medicinskih nauka

Dr. Katarina Andjelkov je doktor medicinskih nauka, a svoje stručno usavršavanje i specijalističke studije radila je u Beogradu i u Rio de Janeiro, Brazil.

Sažeti pregled obrazovanja:
•    Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
•    Specijalističke studije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
•    Specijalističke studije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, Institut za postdiplomske studije Carlos Chagas, klasa Prof. Ivo Pitanguy, Rio de Janero, Brazil

•    Magistar medicinskih nauka, Medicinski Fakultet u Beogradu; Magistarska teza pod nazivom ”Hirurške komplikacije nakon primarne i odložene rekonstrukcije dojke”
•    Subspecijalizacija iz okuloplastične hirurgije, Univerzitet Fluminense, Rio de Žaneiro, Brazil
•    Doktor medicinskih nauka, Medicinski Fakultet u Beogradu; Doktorska disertacija pod nazivom ”Primena osteokutanog orbikularnog potpornog ligamenta u korekciji pozicije donjih kapaka”


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić