Prim. Dr. med.

RADOSLAV LONČAR

Specialista za nuklearnu medicinu

Rođen 1950 god. u G.Vinjani, osnovnu školu i gimnaziju završio u Mostaru.1975 završio Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalizaciju iz Nuklearne Medicine u Sarajevu 1981. Polugodišnju subspecijalizaciju iz nuklearnomedicinske onkologije obavio u princess Margaret Hospital Toronto – Canada.

Stručno završavanje obavljao učešćem na raznim internacionalnim i domaćim kongresima i hospitalizacijama u USA, Velikoj Britanii, Austriji, Bugarskoj i Italiji. Višegodišnje iskustvo u radu u stanici za hitnu medicinsku pomoć, na odjelu intenzivne internističke njege i odjelu za infektivne bolesti.

Dvadeset pet godina iskustva u otkrivanju i liječenju bolesti štitne žlijezde, color doppler obradu tireoidne i paratireoidne žlijezde, punktiranjem štitne žlijezde pod kontrolom ultrazvuka i citološku obradu. Trenutno voditelj odjela za nuklearnu medicinu KB Mostar, gdje nudi i scintigrafiju, uptake testove, RIA hormonalne testove,TRH test, supresioni test, MIBI scan, radiojodnu terapiju, sklerozaciju cista punktiranjem pod UZV kontrolom i sl.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić