Interna medicina

Doppler krvnih žila vrata

Drugi nazivi: Ultrazvučni pregled vratnih žila


Cilj pregleda
Ultrazvučnim pregledom se prikažu krvne žile vrata i gornjeg dijela grudnog koša obostrano (A. subclavia, A. carotis communis, A. carotis interna, A. carotis externa, A. vertebralis). Na taj način dijagnosticiramo suženja (stenoza), zapušenje (okluzija) ili proširenje (aneurizma), calcifikate, mjerimo brzinu protoka krvi u krvnim sudovima, a pored direktnog mjerenja u 2D moguće je ocijeniti i procentualni stepen suženja krvne žile. Pregled nam ukazuje na opšti status krvnih sudova pacijenta sa povišenim riziko profilom (dijabetičari, pacijenti nakon infarkta miokarda, pacijenti sa povišenim rizikom kardiovaskularnih bolesti u familiji ili sa povećanim masnoćima u krvi, pušači…). UZ pretragu je potrebno uraditi kao rutinsku kontrolu kod poznatih oboljenja i nakon operacija krvnih žila vrata. Preporuča se pretragu uraditi i kod pacijenta sa oštećenom cerebralnom cirkulacijom ili nakon prebolovanog moždanog udara (apoplex)

Trajanje pregleda
Oko 15 – 20 minuta

Tok – tehnika pregleda
Ultrazvučni pregled se obavlja u ležećem položaju sa ultrazvučnom sondom, gdje se prednja strana vrata premaže kontaktnim gelom. Sve vratne žile koje opskrbljuju mozak je moguće prikazati iz različitih perspektiva, izmjeriti njihovu veličinu i brzine protoka.

Rizik, komplikacije, bol
Nisu poznati.

Pogledajte načine na koje možete zakazati pregled kod nas

ZAKAŽITE PREGLED KOD NAŠEG SPECIJALISTE

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić