Interna medicina

HOLTER EKG

Drugi nazivi: dugotrajni EKG

Cilj pregleda
Detekcija smetnje srčanog ritma tokom svakodnevnih aktivnosti. Srčani ritam se registrira u kontinuitetu tokom uobičajnog rada i u mirnim intervalima. Kod pacijenata sa rijetkim aritmijama, indikovano je snimiti Holter- ekg u trajanju od više dana. Na taj način se povećava šansa za dokumentiranje aritmija koje se, uobičajno, dešavaju uglavnom izvan medicinskih ustanova,  i na osnovu toga moguće je postaviti tačnu dijagnozu.
Minimalno trajanje snimka je po standardu 22 sata, optimalno 24 sata. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, kod specifičnih indikacija, moguće je snimiti koninuirani ekg-a u trajanju od 7 dana.
Pored navedenog, kod naših Holter- ekg- uređaja se detektira dnevna aktivnost i omogućava analiza ST- segmenta, šta je indikator za moguću ishemiju miokarda pod opterećenjem.
Svi naši Holter- aparati imaju funkciju prepoznavanje srčanog pacemakera , i tako služe i za dodatnu dijagnostiku u ispitivanju pravilne funkcije istih.

Tok – tehnika pregleda
Na na grudni koš  se zalijepe pet do sedam elektroda, koje prenose ekg- signal kontinuirano do rekordera. Molimo Vas da na dan pregleda ne koristite losion za tjelo kako bi se elektrode mogle  čvrsto naljepiti za tijelo. Rekorder nosite u maloj torbici sa sobom, svi podaci se spremaju na SD-karticu u rekorderu. Molimo Vas da svoje dnevne aktivnosti i sve subjektivne simptome evidentirate u dnevni protokol. Analizu snimka će obaviti subspecijalista kardiologije u našoj Poliklinici, a nalaz će biti završen dan poslije obavljenjog snimanja. Uz želju pacijenta, moguća je i konsultacija sa ljekarom i preporuka za potrebnu medikamentoznu terapiju.

Rizik, komplikacije, bol
Nisu poznati


Pogledajte načine na koje možete zakazati pregled kod nas

ZAKAŽITE PREGLED KOD NAŠEG SPECIJALISTE

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić