Dr. med.

ALEN HUMAČKIĆ

Specijalista za radiologiju

Rođen 1965. god. u Mostaru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, gdje je i maturirao. 1990. godine završio medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 1995. godine nostrifikacija svih medicinskih diploma u Austriji.

Od 1993 – 1998. god. zaposlen na ortopedskoj klinici Warmbad Villach, Austrija. Od 2002 do 2005.god. specializacija na institutu za radiologiju Univerziteta Sarajevo. Od 2005.god. zaposljen kao specijalista radiologije na institutu za radiologiju RMC-a „Dr. Safet Mujic“ Mostar.

Stručno usavršavanje obavljao učešćem na raznim internacionalnim i domaćim kongresima i hospitalizacijama u Austriji, Španiji, USA, Njemačkoj, Švicarskoj i Grčkoj. Dugogodišnje iskustvo u dijagnostici dojke rentgenom (mamografija), uzv dojke, onkološkoj radiologiju i ranom otkrivanju raka dojke, computertomografija i sonografija abdomena, muskuloskeletalnog sistema, ultrazvučna dijagnostika kukova kod novorođenčadi.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić