Laborant IVF

DILBEROVIĆ MUHAREM – MIRO

Laborant IVF

Rođen 29.09.1968. god. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio 1986. godine u Mostaru – medicinsku školu “Dr. Ante Jamnicki” Mostar, IV. stepen složenog zanimanja – mikrobiolog, te u nastavku školovanja Zdravstveno-laboratorijski tehničar sa položenim stručnim ispitom. Volonterski staž obavio RMC “Dr.Safet Mujić” Mostar. 1990- 1993. godine radio pri RMC Mostar, Dom zdravlja Mostar – hitna pomoć te u Higijensko epidemiološkoj službi Mostar.

1994. godine do 1998. godine Caritas Aarau, Švicerska, služba za socijanlnu I psihološku pomoć građanima BiH. 2000. – 2007. godine regionalni ured malteškog križa “ Malteser Hilfsdienst Mostar” kao Project Manager u programu zbrinjavanja starih i iznemoglih osoba kao i u projektima medicinske I psihosocijalne  pomoći ženama BiH.

Od 2008. godine zaposlen u  Poliklinici „Arbor Vitae Dr. Sarić“, voditelj kućne njege bolesnika kao i zdravstveno-laboratorijski tehničar pri medicinsko-biohemijskoj laboratoriji klinike. Član komore Zdravstvnih tehničara svih profila Federacije Bosne i Hercegovine.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić