Dr. med.

GRIT KIRSTEN SARIĆ

Specijalista za internu medicinu / Subspecijalista kardiolog

Rođena 1972. god. u Bad Langensalza, SR Njemačka, gdje je i maturirala. Nakon zavšenog medicinskog fakulteta univerziteta „Friedrich Schiller“ u Jeni, radila kao ljekar u univerzitetskoj klinici za kardiologiju i angiologiju, nakon toga specializacija iz interne medicine u Saale – Unstrut – Klinik u Naumburg-u.

Nakon 6 godina specializacije po tadašnjem planu specijalizacije, položila specijalistički ispit iz interne medicne 2004. god. Pored ostalih, provodi hospitacije i edukacije u Deutsches Herzzentrum Berlin, Charite Berlin, Herzzentrum Leipzig, Städtisches Klinikum Magdeburg, Baragwanath Hospital Johannesburg/ Južna Afrika i Univerzitetskoj Klinici Sarajevo.

Certifikat Njemačkog društva za ultrazvučnu diagnostiku u medicini (DEGUM) za transtorakalnu echocardiografiju, transezofagealnu echocardiografiju, uzv štitne žlijezde, uzv abdomena, doppler sonografija extrakranialnih krvnih žila, gornjih i donjih extremiteta. Certifikat Njemačkog društva kardiologa za analizu Holter- ekg-a.

Od početka 2006. stalno živi i radi u Mostaru, nostrifikacija svih njemačkih diploma pred Ministarstvom zdravstva federacije BiH i zaposlena u Poliklinici „Arbor vitae Dr. Saric“.

2009.- 2014 radila je kao konziliarni specijalista za ultrazvučnu dijagnostiku srca TTE/ TEE na odjelu za kardiohirurgiju na univerzitetskoj klinici (KBC) Mostar.

2011. godine nakon završetka subspecijalističkog staža položila je subspecijalistički ispit iz kardiologije pred komisijom Ministarstva zdravstva BiH. Član je njemačkog društva internista kao i ljekarske komore hercegovačko – neretvanjskog kantona/županije.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić