Mr.

MERIMA BOLOBAN

Mr. laboratorijskih tehnologija

Rođena 1990 god. u Konjicu gdje je završila osnovnu, kao i srednju medicinsku školu 2009 god. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu 2013. i stekla zvanje bachelor laboratorijskih tehnologija, a na pomenutom fakultetu je 2014 god. odbranila i magistarski rad iz oblasti medicinske biohemije, te tako stekla zvanje Magistar laboratorijskih tehnologija.

Pripravničko-volonterski staž u trajanju od 6 mjeseci uradila je u laboratorijama lociranim u sklopu  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Uspješno položenim državnim / stručnim ispitom osposobljena za obavljanje djelatnosti u okviru medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Od marta 2016 god. zaposlena u stručnom timu laboratorije u Poliklinici  „Arbor vitae Dr. Sarić“ Mostar.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić