Mr.

NEVENA PANDŽA

Magistrica nutricionizma.

Nevena Pandža, magistrica nutricionizma, 2015. godine magistrirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Istraživanje koje provela za izradu magistarskog rada na temu „Estimation of nutrition knowledge and calcium intake in adolescents“ („Procjena znanja o prehrani i unosa kalcija kod adolescenata“) objavljeno je u Agro FOOD Industry Hi Tech znanstvenom časopisu. Član je Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara i Hrvatskog zbora nutricionista te ambasador Jamie Oliver- Food Revolution projekta za Bosnu i Hercegovinu. Područje njenog najvećeg interesa su edukacije o pravilnoj prehrani, naročito djece i adolescenata, te želi staviti poseban naglasak na hitnost prevencije pretilosti budući da je više od 20% djece u BiH pretilo.

Kod magistrice nutricionizma možete se naručiti na:

ANALIZU NUTRITIVNOG STATUSA I SASTAVA TIJELA
Mjerenje antropometrijskih parametara, izračun BMI-a, cjelodnevnih energetskih potreba, preporučenih dnevnih potreba za nutrijentima, mjerenje masnog i mišićnog tkiva, te visceralnog masnog tkiva.

NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE
Procjena trenutačnog zdravlja i prehrambenih navika te razine tjelesne aktivnosti, analiza nutritivnog statusa organizma, izračun nutritivnih potreba, izrada smjernica koje pomažu u izboru optimalnih namirnica i tjelesne aktivnosti kako biste bili zdraviji, izgledali bolje te postigli i zadržali željene rezultate.

DIJETOTERAPIJSKO SAVJETOVANJE
Određivanje energetskih i nutritivnih potreba bolesnika na temelju antropometrijskih mjera, razgovora s pacijentom te subjektivne i objektivne procjene nutritivnog statusa – preporuka adekvatne prehrane za određeno zdravstveno stanje uz primjer jelovnika za jedan dan.

INDIVIDUALNI PLAN PREHRANE
Mjerenje antropometrijskih parametara, izračun BMI-a, upitnik o učestalosti konzumiranja namirnica i preferiranih namirnica, utvrđivanje dnevnih potreba za energijom i nutrijentima, izrada smjernica koje pomažu u izboru optimalnih namirnica i tjelesne aktivnosti, potom izrada tjednog plana prehrane na osnovu svih prikupljenih podataka s obzirom na željeni cilj.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić