Prim. mr. sci. dr. med.

SENAD SARIĆ

Specijalista za ginekologiju/porodiljstvo i reproduktivnu medicinu

Rođen 1958. u Mostaru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „A. Šantić“, a medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalistički staž u cijelosti obavio u periodu 1989/92. po tadašnjem programu, ali zbog ratnih dejstava, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1996., na Univerzitetskom medicinskom centru u Sarajevu. Godine 2011. stekao je zvanje magistra nauke na odbrani magistarske teme iz reproduktivne medicine “Korelacija laparotomije i laparoskopije u liječenju tubarnog faktora ženske neplodnosti“ pred komisijom UMC u Sarajevu. U aprilu 1998. je osnovao privatnu specijalističku ordinaciju, koja je prerasla u multidisciplinarnu polikliničku ustanovu „Arbor vitae dr Sarić“.

Stručno usavršavanje i hospitacije obavlja na eminetnim klinikama u zemlji i inostranstvu: u više navrata na Universitäts-Frauenklinik Erlangen u Njemačkoj, kod Prof.Dr. N.Lang i Prof.Dr. E.Siebzenrübl gdje završava kurseve iz laparoskopije i histeroscopije sa zertifikatima njemačkog udrženja ginekologa, A G E (Deutsche Gesellschaft fuer gynäkologische und geburtshilfliche Endoskopie). Simpoziji i hospitacije u Jeni, Göttingenu, Dresdenu, Dachau, Zagrebu, Beogradu, Dubrovniku, Mariboru, Beču, St. Veit, (A). Škola ultrazvuka J. Donald, Dubrovnik, ultrazvučnu školu color doppler u ginekologiji i perinatologiji zertficira u Njemačkoj na Universitätsklinikum Leipzig kod Prof. Dr. R.Faber.

Jedan od organizatora mostarskih ginekoloških skupova – maj 2001. „Prvi mostarski ginekološki dani“, decembar 2004. – „Ginekološka endoskopija u Bosni i Hercegovini danas i sutra“ , u maju 2008. – „Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti“ sa internacionalnim učešćem, u aprilu 2013. i u maju 2016.  „Mostarski dani reproduktivne medicine“ postali su tradicionalno naučno okupljanje u ovome gradu.

histeroscopiju, a od 2000. godine i operativnu laparoskopiju, kao minimalno invazivne endoskopske metode u ginekologiji, koje su postale satavni dio svakodnevnog rada na odjelu za ginekogiju u RMC “Dr. S. Mujić“ u Mostaru gdje je radio kao šef odjela od januara 2005. do juna 2012.godine, kada se u cijelosti privatizira.

Član predsjedništva „Asocijacije za ginekološku endoskopiju u B i H“ od osnivanja udrženja u oktobru 2004. i član evropske asocijacije za reproduktivnu medicinu i humanu embriologiju – European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Član ljekarske komore hercegovačko – neretvanjskog kantona/županije.

Kontinuirana edukacija i predan rad u liječenju bračne neplodnosti poslednjih godina, krunisana je uvođenjem procedura vantjelesne oplodnje u Poliklinici „ Arbor vitae Dr. Sarić“ od maja 2009., a od 2012. u Poliklinici uvodi minimalno invazivne operativne metode u dnevnoj operativnoj klinici – histeroskopija i laparoskopija, kao i druge manje ginekološke operacije.


Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić