OGLAS za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci

oglas-novost.jpg

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci, direktor ustanove raspisuje:

OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci

  • Medicinska sestra tehničar – 1 izvršilac

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

  1. Završenu srednju medicinsku školu općeg smjera,
  2. Važeća licenca za samostalan rad,
  3. Položen stručni ispit

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

  • biografiju,
  • ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi općeg smjera,
  • ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
  • overena kopija važeće licence za samostalan rad.

NAPOMENA: ovim prijemom se ne zasniva radni odnos. Prednost imaju kandidati koji nemaju radnog iskustva, nakon položenog stručnog ispita.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dosaviti na adresu Poliklinička zdravstvena ustanove „ARBOR VITAE dr.Sarić“, Maršala Tita bb, 88104 Mostar ili putem maila info@poliklinika-saric.com.

Oglas ostaje otvoren do 10.03.2021.godine.

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić