Prvi i jedini verificirani IVF centar u Hercegovini

IVF-novost.jpg

PRVI I JEDINI VERIFICIRANI IVF CENTAR U HERCEGOVINI

Centar za reprodukltivnu medicinu i željene trudnoće Poliklinike “ARBOR VITAE dr.Sarić”

Poštovani pacijenti,

sa ponosom Vas obavještavamo da smo od 07.12.2020. godine zvanično prvi i jedini verificirani IVF centar u Hercegovini

Verifikaciju našeg centra je uradila komisija Federalnog ministarstva zdravstva te nam izdala Rješenje kojim se potvrđuje da ispunjavamo sve uslove medicinsko-tehničke opreme, kadra, prostora i sistema kvalitete za provedbu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje.

Za pacijente našeg IVF centra za reproduktivnu medicinu to praktično znači da sve procedure liječenja infertiliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje (tri pokušaja intrauterine inseminacije- IUI i pet pokušaja vantjelesne oplodnje), a koji dobiju saglasnost nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja za ovaj vid liječenja, moći će u našem Centru liječenje obaviti o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja (za detaljne informacije obratiti se nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja).

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić