quand harry rencontre sally stream complet arnaque annonce rencontre rencontre avec femme veuve leakir fr rencontre juive comment trouver un site de rencontre totalement gratuit site de rencontre discret

JAVNI OGLAS

JOB-novost-1200x609.jpg

Na osnovu člana 19. Statuta i člana 12. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Poliklinička zdravstvena ustanova „ARBOR VITAE“ dr.Sarić,  direktor  raspisuje:

J A V N I   O  G  L  A  S

za prijem u radni odnos naodređeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 30 (trideset) dana

  1. Spremačica / čistačica ……………………………………………………………………………. 2 izvršioca
  1. Uvjeti

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

  • osnovno / srednje obrazovanje,
  • radno iskustvo poželjno,
  • fleksibilnost u radu, spremnost na dvokratne smjene

Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

  • prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon
  • uvjerenje o državljanstvu
  • kopiju lične karte

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu:

Poliklinička zdravstvena ustanova „ ARBOR VITAE“ dr. Sarić, Maršala Tita bb, 88104 Mostar, BiH, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za prijem spremačice/ čistačice“.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava: 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na razgovor.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obavezan probni rad od 30 (trideset) dana.

Kandidat je po konačnosti odluke o prijemu radnika dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić